Rola zawodowa nauczyciela-wychowawcy w percepcji studentów. Implikacje dla kształcenia psychologicznego i pedagogicznego nauczycieli
[The professional role of a class tutor as perceived by university students. Implications for psychological and pedagogical education of teachers]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Biała Podlaska
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku
Redaktorzy: Beata Wołosiuk, Marian Nowak
Strony od-do: 132-154
Streszczenie: Celem artykułu było zbadanie problemu w jaki sposób studenci kierunków filologicznych spostrzegają rolę zawodową nauczyciela-wychowawcy. Problem ten obejmował pytania o wzorzec osobowy nauczyciela-wychowawcy, znaczenie konotacyjne i denotacyjne pojęcia „wychowanie”, stosunek do zasad, postaw i wartości ważnych w wychowaniu, sposób określania przewidywanych trudności w pracy zawodowej i strategii radzenia sobie z nimi. Ponadto interesowało mnie również całościowe ujęcie credo zawodowego nauczycieli. Badania zostały przeprowadzone w 2006 roku wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej studiujących kierunki filologiczne. W czasie prowadzenia sondażu diagnostycznego kończyli oni zajęcia z psychopedagogiki. Badana grupa liczyła 75 osób. W teoretycznej części artykułu odnoszę się do ujęcia koncepcji kształcenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji kompetencji pedagogicznych R. Kwaśnicy. Zawiera ona również szersze omówienie podziału kompetencji nauczycieli-wychowawców z przyporządkowaniem ich do odmiennych modeli, wzorców osobowych nauczycieli. Inspirowałam się opracowaniem D. Pankowskiej. Wykorzystałam również klasyfikację sposobów definiowania roli zawodowej nauczyciela według A. Olubińskiego. Autor ten wyróżnił podejście normatywno-osobowościowe, pragmatyczno-kompetencyjne i mieszane, które określił jako normatywno-kompetencyjne.
Słowa kluczowe: rola zawodowa, kompetencje wychowawcze, model nauczycielaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Lendzion",
title = "Rola zawodowa nauczyciela-wychowawcy w percepcji studentów. Implikacje dla kształcenia psychologicznego i pedagogicznego nauczycieli",
journal = "",
year = "2012",
pages = "132-154"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lendzion, A. (2012). Rola zawodowa nauczyciela-wychowawcy w percepcji studentów. Implikacje dla kształcenia psychologicznego i pedagogicznego nauczycieli. , 132-154.