Anna Kruczyńska
mgr Anna Kruczyńska
Asystent - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.kruczynska_anti_spam@kul.pl