Sytuacja finansowa instytucji gospodarki budżetowej w latach 2011-2013
[The financial situation of the institution budget economy in 2011-2013]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wyzwania współczesnej gospodarki – w perspektywie badań młodych naukowców
Miejsce: Warszawa