Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania Paktu Stabilności i Wzrostu dla krajów członkowskich strefy euro
[Risks resulting from non-observance of the Stability and Growth Pact for euro area ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „BEZPIECZEŃSTWO – WIELORAKIE PERSPEKTYWY. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji.”
Miejsce: Gliwice