Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
[Education of employees and the company's competitive position]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: PARP. Warszawa