„ POLSKO – BIAŁORUSKO – UKRAIŃSKIE FORUM TRANSFERU TECHNOLOGII I OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ
[POLISH-BELARUSIAN-UKRAINIAN FORUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER AND PROTECTION OF INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: LPNT, Lublin