Ryzyko w Instytucjach Finansowych
[The risk in financial institutions]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Uniwersytet Jagiellonski, Kraków