Wartości i zasady Konstytucji RP z 1997 r z perspektywy piętnastu lat jej obowiązywania
[The values and principles of the Constitution of Poland of 1997, from the perspective of the fifteen years of its term of]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa