„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo…” – o prawach dziecka
["Children are the hope, which flourishes again..."-on the rights of the child]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo…” – o prawach dziecka
Miejsce: WZPiNoG KUL w Stalowej Woli