Ogólnopolska Konferencja Naukowa
[Nationwide Scientific Conference ]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Miasta Polski na poczatku XXI w. Społeczenstwo-Gospodarka-Rozwój
Miejsce: WZPiNoG KUL Jana Pawla II w Stalowej Woli