III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Styl i jakość życia współczesnego człowieka: Bezpieczeństwo"
[III International Scientific Conference. "The style and quality of life of modern man: Security"]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Stalowa Wola