Bezpieczeństwo finansowe obywateli w dobie kryzysu
[Financial security of citizens in times of crisis]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Styl i jakość życia współczesnego człowieka: Bezpieczeństwo"
Miejsce: Stalowa Wola