Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój
[Polish Town at the beginning of the 21st century-society-economy-development]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Stalowa Wola
Rok wydania: 2013
Redaktorzy: Tomasz Dziechciarz