Senacka Podkomisja ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą

Członkostwo w komitecie lub komisji

Nazwa jednostkiSZK_INST: WZPiNoG KUL w Stalowej Woli