„Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”
["Security is a multifaceted perspective"]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Tarnowskie Góry