Prawa społeczne człowieka w multicentrycznym systemie prawa
[Social rights of man in multicentrism law system]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Muzeum Lubelskie w Lublinie