II Międzynarodowa, Polsko – Niemiecka Konferencja: "Polska Dolina ekologiczna - COP XXI".
[II International, Polish-German Conference: "Organic Valley Poland-COP XXI".]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Inkubator Technologiczny, Stalowa Wola