II Międzynarodowa, Polsko – Niemiecka Konferencja: "Polska Dolina ekologiczna - COP XXI",
[II International, Polish-German Conference: "Organic Valley Poland-COP XXI" ]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Inkubator Technoologiczny, Stalowa Wola