Przegląd wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wyłączności ustawy w kształtowaniu obowiązków podatkowych.
[An overview of selected decisions of the Constitutional Court in terms of exclusivity in framing laws and tax avoidance.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości"
Miejsce: WZPiNoG KUL w Stalowej Woli