Podatki i opłaty lokalne jako źródło finansowania miast w poglądach Trybunału Konstytucyjnego,
[Local taxes and charges as a source of funding for cities in the views of the Constitutional Court]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Miasta Polski na początku XXI wieku Społeczeństwo-Gospodarka-Rozwój
Miejsce: WZPiNoG KUL w Stalowej Woli