„Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych"
[THE INFORMATION SOCIETY. STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE LIGHT OF REGIONAL CONDITIONS]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: UR Rzeszów