Zarządzanie instytucjami gospodarki budżetowej w latach 2014 - 2018
[Management of budgetary economy institutions in the years 2014 - 2018]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nowe Tendencje w Zarządzaniu
Miejsce: Lublin