Nowe Tendencje w Zarządzaniu
[New trends in management]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin, Nałęczów