Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska
[Public finance and economic development - in memoriam Professor Zyta Gilowska]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin/Świdnik