Anna Krasowska
Konserwator książki - Pracownia Konserwacji Zbiorów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.krasowska_usun_to@kul.pl