Anna Krajewska

W czerwcu 2016 zostałam doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii KUL; praca doktorska pt. „Teoretyczny spór o antyteoretyczne myślenie we współczesnej etyce", Promotor: s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

 

Od października 2016 jestem asystentem w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła I I

W okresie od stycznia 2014 do lipca 2014 r odbyłam staż zagraniczny jako visiting student w University of Reading, UK.

W okresie od lutego 2018 do czerwca 2018 uczestniczyłam w grancie pt: Podnoszenie kwalifikacji z zakresu logiki formalnej i filozofii

Moje zainteresowania naukowe:

nurt antyteoretyczny we współczesnej etyce

partykularyzm moralny

traf moralny

odpowiedzialność moralna za zaniechanie działania

 

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019 19:49