Anna Krajewska
dr Anna Krajewska
asystent - Katedra Etyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.krajewska1_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2795-1263