20212019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


2018Hasło encyklopedyczne


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2017Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2015

 • Stosowalność niektórych rozszerzeń tense logic w logicznej analizie rozumowań prawniczych
  [w:] Kwartalnik Filozoficzny

 • 2014

 • Logika chronologiczna i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych
  [w:] Analiza i Egzystencja
 • O możliwości stosowania niektórych systemów "tense logic" i systemu "And Then" G. H. von Wrighta w naukach prawnych
  [w:] Kwartalnik Filozoficzny

 • 2013

 • Pseudo-BCI-logic
  [Pseudo-BCI-logika]

  [w:] Bulletin of the Section of Logic

 • Hasło encyklopedyczne


  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Hasło encyklopedyczne  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Hasło encyklopedyczne


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2007

 • O rodzajach logik temporalnych
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • O wyrażalności niektórych relacji czasowych i własności czasu w języku systemów logiki temporalnej G. H. von Wrighta
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • 2006

 • O denotacji zdań
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • 2005

 • Zagadnienie tak zwanego Aksjomatu G. Fregego
  [w:] Roczniki Filozoficzne