Anna Kmit
porządkowa pomieszczeń dydaktycznych - Sekcja Administracji X - Biotechnologia i ICBN
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.kmit_anti_spam@kul.pl