S. Anna Hawrylak
samodzielny referent - Sekcja Żeńskich Domów Studenckich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.hawrylak_anti_spam@kul.pl