mgr Anna Grządziel
Asystent - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.grzadziel-dzik_anti_spam@kul.pl