Anna Gozdek
Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych - Sekcja Administracji X - Biotechnologia i ICBN
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.gozdek_usun_to@kul.pl