Anna Gozdek
Portier - Sekcja Administracji III - Poczekajka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.gozdek_anti_spam@kul.pl