Anna Głowa
dr Anna Głowa
adiunkt - Katedra Historii Sztuki
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.glowa_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0478-7563