mgr Anna Dąbrowska
kierownik sekcji lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej - Dział Administracji Obiektami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.dabrowska_usun_to@kul.pl