2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Nagroda wewnętrzna


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyPrezentacja na konferencji międzynarodowejPrezentacja na konferencji krajowej
2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2013


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej