Absolwentka studiów ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe ukierunkowane są zmiany w niemieckim sektorze bankowym. Autorka kilku recenzowanych prac naukowych. 

 W 2015 r. odbywała staż naukowy na Uniwersytecie w Bremie (Niemcy).

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017:

czwartek 14:00 - 15:30

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017 13:33