2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2019


2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Redakcja naczelna publikacji naukowej


2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2014


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2013


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji


Udział w konferencji2011Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2010Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
20072005

 • Nazwy etniczne w historycznej ziemi lwowskiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 2003


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2002


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2001


  Udział w konferencji