dr hab. Aneta Przepiórka
adiunkt - Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aneta.przepiorka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6722-7355