dr hab. Aneta Kramiszewska
adiunkt - Katedra Badań nad Sztuką od Starożytności do Współczesności
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aneta.kramiszewska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0662-5373