dr Aneta Filipek-Czerska
Adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: aneta.filipek-czerska_anti_spam@kul.pl