dr Aneta Biały
Specjalista-ekspert ds. mediacji - Dział Projektów Naukowych
adiunkt - Katedra Prawa Cywilnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aneta.bialy_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7159-5601