Andrzej Zykubek


Zainteresowania naukowe

 • filozofia abiogenezy (protobiologii)
 • geochemiczne uwarunkowania powstania życia,
 • prekambryjskie głębokowodne systemy hydrotermalne jako hipotetyczne środowisko powstania życia,
 • woda jako istotny czynnik abiogenezy,
 • zagadnienie „pamięci” wody,
 • anhydrobioza
 • filozofia hydrobiologii
 • biogeochemiczne funkcjonowanie ekosystemów wodnych i torfowiskowych
 • hydrologiczne i hydrochemiczne uwarunkownia biogeochemicznego funkcjonowania ekosystemów jeziorowych, bagiennych i torfowiskowych,
 • metabolizm ekosystemów wodnych,
 • stechiometria pierwiastków biogenicznych (C, N, P),
 • dynamika różnych form fosforu w toni wodnej i osadach,
 • dynamika materii organicznej (DOC, POC, TOC, substancje humusowe) i form węgla nieorganicznego (DIC, gazowe postaci węgla oraz tzw. układ węglanowy),
 • wpływ organizmów auto- i heterotroficznych na obieg i modyfikację obiegu węgla, azotu i fosforu w ekosystemach wodnych,
 • oddziaływanie między zlewnią a ekosystemem wodnym,
 • zastosowanie metod statystycznych w badaniach limnologicznych
 • elektroniczne właściwości układów żywych.

 

Zapraszam na moją stronę: www.kul.pl/zykubek

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 09:50