Andrzej Żuk
dr Andrzej Żuk
Adiunkt - Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.zuk1_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7984-4382