mgr Andrzej Wołoszkiewicz
analityk danych - Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.woloszkiewicz_anti_spam@kul.pl