mgr Andrzej Tylenda
Kustosz - Biblioteka Uniwersytecka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.tylenda_usun_to@kul.pl