Andrzej Salecki
Starszy stolarz - Sekcja Konserwacji i Remontów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.salecki_anti_spam@kul.pl