Ks. dr hab. Andrzej Piwowar prof. KUL
profesor KUL - Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych
Instytut Nauk Biblijnych
Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.piwowar_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9316-1791