inż. Andrzej Osmałek
Administrator systemów informatycznych - Sekcja Usług Informatycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.osmalek_anti_spam@kul.pl