dr hab. Andrzej Niewiński prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: andrzej.niewinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1613-5885