Andrzej Korycki
samodzielny referent - Duszpasterstwo Akademickie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.korycki_usun_to@kul.pl