Ks. dr Andrzej Jędrzejewski
Asystent - Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: andrzej.jedrzejewski_anti_spam@kul.pl